Kimler başvuru yapabilir?

Başvuran adaylardan;
 1. Yabancı uyruklu olanların,
 2. Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların, Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde “Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.),
 3. Yabancı uyruklu olup daha sonra T.C. vatandaşlığına geçen çift uyrukluların,
  • 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden TC uyruklu öğrencilerden ise ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) yurt dışından öğrenci kabul kontenjanlarına başvuru yapabileceğine”
  • 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adayların yurt dışından kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) başvuru yapabilmelerine,
 4. KKTC uyruklu olup KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların,
başvuruları kabul edilecektir.


Başvuru için geçerli sınav skorları nelerdir?


Başvuruda Kabul Edilecek Sınav/Diploma Ve Minimum Puanlar (Konservatuar Programları Hariç)
SINAV/DİPLOMA MİNİMUM PUAN AÇIKLAMA
SAT “Scholastic Assessment Test” 600/800 (Mathematics Level 2) Subject: Mathematics Level 2
ACT “American College Testing” 26/36  
GCEAL (KKTC Uyruklu Adaylar İçin) Toplamda 3 derste A,B,C seviyesinde (Matematik dersi sonucu A, Fizik, Kimya ve Biyoloji en az B ya da C Seviyesinde)  
IB “International Baccalaureate” 30/45  
ABITUR “Genel Alman Yüksekokul Yeterliliği” 1-2  
FRANSA Bakaloryası Ekonomi Bölümü için 15/20 (Economics & Social Sciences). Diğer bölümler için 15/20 (Science & Mathematics). Sadece Fransa Mili Eğitim Bakanlığından alınan kabul edilecek, diğer ülkelerdeki kabul edilmeyecektir.
Avusturya Matura 1-2  Konservatuar Programı

SINAV/DİPLOMA MİNİMUM PUAN AÇIKLAMA
SAT “Scholastic Assessment Test” 400/800 (Reasoning-MAT) Reasoning
ACT “American College Testing” 16/36  
GCEAL (KKTC Uyruklu Adaylar İçin) En az 3 dersten C seviyesi  
IB “International Baccalaureate” 20/45  
ABITUR “Genel Alman Yüksekokul Yeterliliği” 1-2-3  
FRANSA Bakaloryası Başvurulan Programla ilgili 20 üzerinden minimum 10 Sadece Fransa Mili Eğitim Bakanlığından alınan kabul edilecek, diğer ülkelerdeki kabul edilmeyecektir.
Avusturya Matura 1-2-3  


Nasıl başvuru yapılır?
Ön başvuru süreci online olarak gerçekleşmektedir. Adaylar gerekli tüm belgeleri İTÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı sistemine yüklemelidir. Başvuru tarihleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sitesinde ilan edilecektir.

Başvurular ne zaman gerçekleştirilir?
Lisans alım süreci yılda bir kez gerçekleştirilir. İTÜ, yarıyılda yeni öğrenci alımı yapmamaktadır. Yıllara göre değişiklik gösterebileceğinden, başvuru tarihleri için lütfen İTÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sitesini kontrol ediniz.
www.sis.itu.edu.tr

Kontenjanlar nelerdir?
Kontenjanlar başvuru sürecinin başlamasıyla eş zamanlı olarak ilan edilir.
Yıllara göre değişiklik gösterebileceğinden, kontenjanlar için lütfen İTÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sitesini kontrol ediniz.
www.sis.itu.edu.tr

Başvuru sürecinde herhangi bir dil sınavı puanına sahip olmam gerekir mi?
Lisans programlarında ders alabilmek için, kesin kayıtlar esnasında İTÜ Senatosu tarafından kabul edilen bir İngilizce dil yeterlilik sınav sonucunun ibraz edilmesi gerekmektedir.
Gerekli İngilizce dil yeterlilik sınav sonucunu ibraz edemeyen öğrencilerin İTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu’nda bir yıl süreyle İngilizce Hazırlık Eğitimi almaları gerekmektedir.
Kesin kayıt esnasında İngilizce dil yeterlilik sınavlarının birinden gerekli puanı alan öğrenciler, İngilizce Hazırlık eğitiminden muaf tutulur ve doğrudan lisans programlarına kayıt olabilir.
Üniversitenin %100 İngilizce lisans programlarına kabul hakkı kazanan öğrencilerden, Türkçesi kısa zamanda yeterli olabilir (B düzeyi) veya yetersiz (C düzeyi) olanlar öğrenimlerine başlamakla beraber Türkçe düzeylerini ilerletmek zorundadırlar.
Fakültelerin en az %30 İngilizce eğitim verilen lisans programları ile Türk Musikisi Devlet Konservatuarında (%100 İngilizce eğitim verilen müzikoloji programı hariç) lisans eğitimine başlayabilmek için Türkçe düzeyinin yeterli olduğu belgelenmelidir. Türkçe düzeyi yetersiz olan (C düzeyi) öğrenciler, Türkçe öğrenmek için bir yıl süre ile izinli sayılırlar. Bu süre sonunda Türkçe düzeyini (A) ve (B) seviyesine çıkartanlar lisans programlarında İngilizce Hazırlık sınıfına devam ederler. Konservatuara yerleştirilen öğrencilerden Türkçe seviyesini istenen düzeye çıkaranlar kaydoldukları lisans programında eğitimlerine başlayabilirler.

Geçerli yabancı dil sınavları ve minimum puanlar nelerdir?
Lisans Programları İçin Geçerli İngilizce Sınavlar ve Minimum Puanları

Sınav Geçerlilik Süresi ING 112 ING 201
İTÜ YDY Yeterlilik Sınavı 2 Yıl 60-84 (100) 85/100
TOEFL PBT+ TWE 2 Yıl 513-586/677+TWE(4/6) 587/677+TWE(4/6)
TOEFL IBT 2 Yıl 65-94/120 95/120
PTE 2 Yıl 55-64 65/90


Uluslararası Ortak Lisans Programları (UOLP) İçin Geçerli İngilizce Sınavlar ve Minimum Puanları
TOEFL ITP, TOEFL PBT, TOEFL IBT ve PTE sınavlarının geçerliliği 2 yıldır.

Program TOEFL PBT + TWE TOEFL IBT ** PTE Akademik *** Şartlı Başlama
SUNY MARITIME COLLEGE ·Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği ·Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği   550 4 79 - Şartlı başlama koşulu aşağıya çıkarılmıştır.
SUNY BUFFALO İnşaat Mühendisliği   550 4 79 55 Şartlı başlama yoktur.
SUNY BINGHAMTON Bilişim Sistemleri Mühendisliği   557 4 83 - Şartlı başlama yoktur.
SUNY NEW PALTZ İşletme   550 4 74 - Şartlı başlama yoktur.
SUNY FASHION INSTITUTE OF TECHNOLOGY ·Tekstil Geliştirme ve Pazarlama ·Moda Tasarımı   550 4 80 53 Şartlı başlama yoktur.
SOUTHERN ILLINOIS EDWARDSWILLE Endüstri Mühendisliği   550 4 79 - Şartlı başlama yoktur.
MONTANA STATE UNIVERSITY Biyomühendislik   527 4 71 48 Şartlı başlama yoktur.
NEW JERSEY INSTITUTE OF TECHNOLOGY Elektronik Haberleşme Mühendisliği   550 4 79 - Şartlı başlama yoktur.


Şartlı Başlama Olan Uluslararası Ortak Lisans Programları ve Koşulları
Şartlı Başlama Olan Program TOEFL PBT + TWE TOEFL IBT Şartlı Başlama
SUNY MARITIME COLLEGE ·Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği ·Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği   533* 4* 72* * SUNY Maritime College Eng. 90 F Introduction to College Writing dersini alarak C veya üstü not alan öğrenciler ingilizce yeterlilik koşulunu yerine getirmiş kabul edilir.

** Türkiye'de alınan TOEFL IBT sınav sonuçları sadece devlet üniversiteleri ve vakıf üniversitelerinin TOEFL sınav merkezlerinden alındığı takdirde geçerlidir.

*** 08.08.2017 günlü ve 657 sayılı Üniversite Senatosu kararı gereğince 2018-2019 eğitim-öğretim yılından itibaren, Türkiye'de yapılan PTE Akademik Sınav sonuçları sadece devlet ve vakıf üniversitelerinin sınav merkezlerinden alındığı takdirde geçerli olacaktır.

NOT: Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi ile ortaklaşa yürütülen İnşaat Mühendisliği UOLP programının yabancı dil koşulları: TOEFL iBT:65 / İTÜ Proficiency: 60

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (IUS) ile yürütülen Ekonomi, Mimarlık, Makine Mühendisliği ile Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği programlarının yabancı dil koşulları: TOEFL iBT: 79 / İTÜ Proficiency: 65 / IUS Proficiency: 75


Başvuru esnasında hangi belgelerin yüklenmesi gerekmektedir?
Önemli Açıklama: Kesin kayıt hakkı kazanan adayların yüklemiş oldukları belgeler, ilgili kurumlardan teyit edilecektir. Gerçeğe aykırı belge yükleyen adayların başvurusu geçersiz sayılacak olup bu adaylar hakkında yasal işlem yapılacaktır.
 1. Lise Diploması: Lise diplomasının aslı ve onaylı İngilizce ya da Türkçe çevirisi yüklenmelidir. Henüz diplomasını almamış olan adayların, liselerinden, belirli bir tarihte mezun olacaklarını gösteren resmi bir belge yüklemeleri gerekmektedir. (Adayların lise diplomalarının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ya da ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği'nden alınabilecek "Denklik Belgesi" daha sonra, kesin kayıt sırasında istenecektir.)
 2. Resmi Transkript (Not Dökümü): Adayların, lisede aldıkları dersleri ve notlarını gösteren ve Lise Müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi transkriptlerini yüklemeleri gerekmektedir. Transkript İngilizce veya Türkçe değilse bu dillere çevrilmiş onaylı kopya da transkriptle birlikte yüklenmelidir. Öğrenci halen başka bir üniversitede eğitim alıyorsa veya başka bir üniversiteden mezun ise üniversitesinden de aldığı bir transkripti yüklemelidir.
 3. Geçerli Sınav Sonucu : Başvuru için kullanılacak olan sınav sonucunun (link) aslı ve onaylı İngilizce ya da Türkçe çevirisi yüklenmelidir. Yalnızca yukarıda belirtilen sınavlar kabul edilmektedir (link). Bunun dışındaki sınavlarla başvurmak mümkün değildir. Yukarıda belirtilen minimum puanların altındaki puanlarla başvurmak da mümkün değildir. (KKTC uyruklu Öğrenciler için üniversitemiz tarafından istenen GCE AL belgesini 07–23 Eylül 2020 tarihleri arasında sunamayanların ön başvuruları şartlı kabul edilecek olup; kayıt hakkı kazananların kesin kayıtları sırasında istenen puanı gösteren GCE AL belgesini sunamayanların başvuruları iptal edilecektir. )
 4. Pasaport Fotokopisi: Pasaportu olan öğrenciler, pasaportun resimli sayfasının fotokopisini yükleyebilirler. Onaylanmış olmasına gerek yoktur. Pasaportu olmayan öğrencilerin ilgili belgeyi yüklemesine gerek yoktur.
 5. Mavi Kart: Mavi Kartı olmayan öğrencilerin ilgili belgeyi yüklemesine gerek yoktur.
 6. İkamet izni: İkamet izni olmayan öğrencilerin ilgili belgeyi yüklemesine gerek yoktur. Üniversiteye kayıt olduktan sonra Öğrenci ikamet izni işlemleri üniversite tarafından yapılacaktır . İlgili link için tıklayınız .
 7. Tercih Gerekçe Yazısı: Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi Tekstil Geliştirme ve Pazarlama Programına başvurmak isteyen adayların, programa kaydolma istek ve gerekçelerini belirten ve en çok 300 kelimeden oluşan “Tercih Gerekçe Yazısı” yüklemesi gerekmektedir.
NOT: En fazla 3 tercih yapılabilir. Yerleştirme işlemleriniz tercih önceliğinize göre yapılmaktadır.

Mülakat, Eleme ve Kesin Kabul Sınavları İle Alınan Programlar
Moda Tasarımı Programı: Moda Tasarımı Çift Diploma Programı özel yetenek sınavıyla öğrenci alımı yapan bir programdır. Öğrenciler, genel yetenek çizim sınavı ve mülakatta başarılı oldukları takdirde programa yerleştirilirler.

Moda Tasarımı programına başvurmak isteyen adayların mülakata portfolyolarını getirmeleri ve mülakat sırasında yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

Tekstil Geliştirme ve Pazarlama Programı: Tekstil Geliştirme ve Pazarlama Çift Diploma Programı, “Mesleki Eğilim Belirleme Sınavı/Mülakat” ile öğrenci alımı yapan bir programdır. Öğrenciler mülakata katılırken, önceden hazırlayacakları ve en çok 300 kelimeden oluşan “Tercih Gerekçe Yazısı”nı hazır bulundurmalıdırlar. Yapılan mülakatta başarılı olan adaylar programa yerleştirilirler.

Türk Musikisi Devlet Konservatuarının Tüm Programları: Türk Musikisi Devlet Konservatuarı programları, yetenek sınavıyla öğrenci alımı yapan programlardır. Adaylar, belirlenen tarihlerde yapılan sınavdan başarılı oldukları takdirde programlara yerleştirilirler. Başvuru süreçleri ile ilgili detaylı bilgi için lütfen programların web sitelerini kontrol ediniz.

Başvuru ve kayıt prosedürleri nelerdir? Adayların değerlendirme süreçleri ve yerleştirilmesi İTÜ’nün takdirindedir. İTÜ, kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir. Başvuru koşullarına sahip olmak, Üniversiteye kabulü garanti etmez.

Başvuruların incelenmesi ve değerlendirilmesinin ardından sonuçlar üniversitenin web sayfasında ilan edilecektir (www.sis.itu.edu.tr) Ayrıca, kabul edilen adaylara İTÜ tarafından bir kabul mektubu e-posta ile gönderilecektir. Adayların, bu kabul mektubu ile birlikte ülkelerindeki (veya en yakın) Türkiye Büyükelçiliği'ne giderek "Öğrenim Vizesi" almaları gerekmektedir. Bu vize, Türkiye'ye giriş yapmak ve üniversiteye kayıt yaptırmak için mutlaka gereklidir.

Kabul edilen öğrenciler, o eğitim-öğretim yılına ait bakanlar kurulu kararı ile belirlenmiş olan katkı payı ücretini, kesin kayıt tarihleri sırasında yatıracaklardır. Aksi takdirde kabulleri iptal edilecek ve kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Katkı payını yatırdıktan sonra, herhangi bir sebeple kayda gelmekten vazgeçen öğrenciye kesinlikle iade yapılmayacaktır. Kayıt tarihleri ve kayıt için gerekecek belgeler, kabul mektuplarıyla beraber adaylara bildirilecek, ayrıca internet sayfasında da duyurulacaktır. Yabancı uyruklu öğrencilerin sağlık giderleri öğrenci tarafından yaptırılacak sağlık sigortası kapsamında ve kendileri tarafından karşılanacaktır.

Yabancı Uyruklular İçin Kimlik Numarası:
Son yönetmelikler, Türkiye'de ikamet eden tüm yabancı uyrukluların Türk hükümeti tarafından verilmiş bir kimlik numarası almalarını zorunlu kılmaktadır. Bu numara aynı zamanda İTÜ Öğrenci Bilgi Sisteminde de kullanılacaktır. Bu numaraya sahip olmayan uluslararası öğrencilerin, ilgili linkten ya da Emniyet Genel Müdürlüğü aracılığıyla online olarak bir kimlik numarası almaları gerekmektedir.