İTÜ'nün de parçası olduğu European Engineering Learning Innovation and Science Alliance (EELISA European University) projesi kapsamında akademisyenlerin sürece katılımlarının planlanabilmesi için tasarlanan ankete bağlantıdan erişebilirsiniz. 
(Within the scope of the European Engineering Learning Innovation and Science Alliance (EELISA European University) project, which ITU is a part of, you can access the survey link from here, designed to plan the participation of academicians in the process.)