Click here for login.
Online visitors: 36
Applications  › ITU Students
ITU Students

ULUSLARARASI OFİS

ULUSLARARASI DEĞİŞİM PROGRAMLARI

Sevgili Öğrenciler,

Her birinizin İTÜ’deki eğitim hayatınız boyunca yurtdışı tecrübesi ve akademik kariyerinize olan global bakış açısı edinmeniz ve tecrübelerinizi arkadaşlarınız ile paylaşmanız bizler için çok önemlidir. Bu anlamda uluslararası değişim programları siz öğrencilerimize, ülke sınırlaması olmaksızın, anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde değişim öğrencisi olarak eğitim alma olanağı sağlamaktadır. Değişim programlarından yararlanmak isteyen öğrencilerimizin sayısının her geçen yıl artması bizleri sevindirmektedir.  Hazırlamış olduğumuz bu el kitabının sizlere, değişim programları hakkındaki sorularınızı yanıtlama anlamında yardımcı olacağını umuyoruz.

Kimler değişim programlarından yararlanabilir?

Değişim programlarından anlaşmalar kapsamında ikinci, üçüncü ve son sınıftaki lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyindeki öğrenciler yararlanabilmektedir.

Değişim programlarında herhangi bir hibe yardımı var mıdır?

Değişim programı hibeli bir program değildir. Fakat bazı ülke ve üniversiteler değişim öğrencilerine burs vermektedirler.

Hangi ülkelere ve üniversitelere gidebilirim?

Değişim programları kapsamında dünyanın her yerinden 44 farklı ülkede 126 farklı üniversitede eğitim görme olanağınız mevcuttur. Anlaşmalı olduğumuz üniversitelerin listesini http://www.international.itu.edu.tr/Icerik.aspx?sid=8579 web sitesinden görüntüleyebilirsiniz.

Değişim öğrencileri, gittikleri üniversitelere herhangi bir ücret öderler mi?

Yapılan anlaşmalar kapsamında; değişim programına kabul edilen öğrenciler gittikleri üniversiteye eğitim ücreti ödemezler.  

Burs olanakları mevcut mudur?

Üniversitemiz öğrencileri, Güney Kore SeoulTech ile yapılan anlaşma kapsamında, ücretsiz yurt imkanından yararlanabilmektedirler.

Ülkeler arası anlaşmalar gereği Japon hükümeti, belirli koşullar (GPA 3.00/4.00)  ve kontenjanları göz önüne alarak, değişim öğrencilerimize aylık 80.000 JPY burs imkanı tanıyabilmektedir. Yoğun talepten dolayı söz konusu bursun, şartları sağlasa da, her değişim öğrencisine verilemediğini; burs çıkmaması durumunda da öğrencilerin giderlerini karşılayabilecek durumda olmaları gerektiğini hatırlatmamız gerekir.

Değişim programlarında herhangi bir kontenjan var mıdır?

Yapılmış olan protokollerde, kontenjanlar spesifik olarak belirtilmemektedir. Ancak, tüm üniversiteler, kendi fakültelerine ayrılmış olan uluslararası öğrenci kontenjanlarına istinaden öğrenci kabul etmektedir. İstanbul Teknik Üniversitesi’ne bağlı olan fakültelerin, uluslararası öğrenci kontenjanı yıllık en fazla 5 (beş)’tir. Bu durum göz önüne alınarak ve İTÜ’nün üye olduğu diğer programlar da baz alınarak gelen ve giden değişim öğrencisi kontenjanı yıllık en fazla 2 (iki)’dir. Anlaşmalı olduğumuz üniversiteler de aynı koşullara sahiptirler. Kontenjanlar her yıl değişiklik göstermektedir. Detaylı bilgi sizlere ofisimiz tarafından verilecektir.

Değişim programlarına nasıl başvuru yapabilirim?

Öncelikle değişim programına katılabilmeniz için not ortalamanızın 2.50/4.00 ve üzeri olması gerekmektedir. Ülkelere göre başvuru ve son başvuru tarihleri farklılık gösterdiğinden, sizlere tavsiyemiz 2 ay öncesinden başvuru işlemlerinizi tamamlamanızdır.

Gitmek istediğiniz üniversitelere ön başvurunuz İTÜ Uluslararası Ofis tarafından yapılmaktadır. Ön Başvuru Dilekçe Örneği sayfanın ekinde mevcuttur.

Ön başvuru için gerekli evraklar:


1- İTÜ Uluslararası Ofis’e ön başvuru dilekçesi

2- Güncel transkript

3- Var ise Pasaport fotokopisi (Amerika ve Avrupa için, ön başvuru esnasında pasaport fotokopinizin gönderilmesi önerilmektedir.)

4- TOEFL ya da IELTS sonuç belgenizin fotokopisi (Yabancı dil koşulları için, lütfen gitmek istediğiniz üniversitenizin web sayfasını kontrol ediniz ve dikkate alınız)

Not: Kore ve Japonya’daki bazı üniversiteler İTÜ Yabancı Diller Yüksek Okulu’ndan alacağınız dil yeterlilik belgesi yazısını kabul etmektedir.

Ön başvurudan sonraki süreç nedir?

  • Karşı üniversitenin başvuru formunu öğrenci doldurur ve gönderir (Başvuru formunda exchange coordinator bölümü var ise formunuzla birlikte lütfen ofisimize geliniz.),
  • Öğrenci karşı üniversitenin gerekli gördüğü evrakları gönderir (gönderilmesi gereken evraklar üniversiteye göre değişiklik gösterir),
  • Karşı üniversite onay verir ve kabul mektubunu ofisimize ya da öğrenciye gönderir.

Kabul mektubumu aldıktan sonra ne yapmalıyım?

  1. http://www.international.itu.edu.tr/Icerik.aspx?sid=918 web sitesinde yer alan genel hususların dikkatlice okunması ve karşı üniversiteden alacağınız dersleri dikkat edilmesi gereken hususlar çerçevesinde danışman hocanız ile birlikte belirlemeniz,
  2. Learning Agreement belgesini (web sitesinde bulunmaktadır) doldurup danışman hocanıza imzalatmanız,
  3. Danışman hocanızın imzalamış ve fakülteniz yönetim kurulundan onaylanmış olan Learning Agreement formunuzu giderken yanınızda götürmeniz ve formun üzerinde olan “Receiving Coordinator” ınıza imzalatmanız,
  4. İzinli sayılabilmeniz için bir dilekçe ile (web sitesinde bulunmaktadır) fakültenize başvuruda bulunmanız,
  5. Fakültenize dilekçenizi verirken, ekinde olması gereken belgeler şunlardır;

1)       Learning Agreement formu

2)       Ofisimizin sizi karşı üniversiteye nomine ettiği e-posta çıktısı

6. Dilekçenize istinaden çıkacak olan fakülte yönetim kurulu kararınızın muhakkak ofisimize ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na teslim edilmesi gerekmektedir.

Karşı üniversitede almam gereken dersler açılmazsa ne yapabilirim?

Böyle bir durumda, web sitemizde bulunan LA Change belgesini tekrar doldurmanız ve bir dilekçe ile fakültenize başvuru yapmanız gerekmektedir.

Döndükten sonra ne yapmalıyım?

Derslerinizin sayılabilmesi için, karşı üniversiteden aldığınız transkriptinizi, iki tarafında imzası olan Learning Agreement formunuzu ve fakülte yönetim kurulu kararınızı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na getirmeniz gerekmektedir.


Öneriler

  Sizlerin de bildiği gibi, değişim programlarından yararlanabilmeniz için partner üniversitelerin şart koştuğu TOEFL ya da IELTS belgenizin olması önem arz etmektedir. Bu belgelerinizi, başvuru yapmadan çok daha önce almanız önerilmektedir. TOEFL belgelerinizi mutlaka bir devlet üniversitesinden ya da özel üniversiteden almanız gerekmektedir. Özel kuruluşların verdiği TOEFL belgeleri değişim programlarında kabul edilmemektedir.

Daha önce öğrenci gönderdiğimiz üniversitelerin tercih edilmesi, sürecin hızlanması açısından faydalı olabilmektedir. Bu üniversitelere giden öğrencilerimizle veya bu üniversitelerden gelen öğrencilerle sizleri bir araya getirerek, değişim sürecinde yardım almanızı sağlayabilmekteyiz.

Değişim öğrencisi olmak istediğiniz üniversiteyi seçerken mutlaka danışman hocanızla bir araya gelmeniz ve karşı üniversiteden almak istediğiniz ders içeriklerini danışman hocanızla paylaşmanız, ders saydırma konusunda sorun yaşamamanız açısından önemlidir.

 

  Documents   

LA & LA Change
Değişim Hususları
Fakülte İzin Dilekçesi Örneği
Exchange - Komisyon Onayi Sayfasi
Ön Başvuru Dilekçe Örneği

  Related Pages  

Previous ITU exchange students
Documents